HAMACHİ SERVER -PWP SERVER HAKKINDA HERŞEY BU SAYFADA SAKIN KAÇIRMA....
  CADI SÜPÜRGESİ
 


Şimdi Ekliceklerimize Gelelim...

Nacivat Player > İtem_proto Dump SQL Yapıp Şunları Ekleyin...

PHP- Kodu:
 INSERT INTO `item_protoVALUES ('8010''Cadinin Süpürgesi+0''Cadinin Süpürgesi+0''1''4''0''1''284''1''16''''5000''10000''8011''0''0''15''1''85''0''0''4''25''0''0''0''0''0''500''600''300''400''0''-1''-1''-1''-1''-1''-1''0''3''0'); 
INSERT INTO `item_protoVALUES ('8011''Cadinin Süpürgesi+1''Cadinin Süpürgesi+1''1''4''0''1''284''1''16''''5000''10000''8012''0''0''15''1''85''0''0''4''25''0''0''0''0''0''500''600''300''400''0''-1''-1''-1''-1''-1''-1''0''3''0'); 
INSERT INTO `item_protoVALUES ('8012''Cadinin Süpürgesi+2''Cadinin Süpürgesi+2''1''4''0''1''284''1''16''''5000''10000''8013''0''0''15''1''85''0''0''4''25''0''0''0''0''0''500''600''300''400''0''-1''-1''-1''-1''-1''-1''0''3''0'); 
INSERT INTO `item_protoVALUES ('8013''Cadinin Süpürgesi+3''Cadinin Süpürgesi+3''1''4''0''1''284''1''16''''5000''10000''8014''0''0''15''1''85''0''0''4''25''0''0''0''0''0''500''600''300''400''0''-1''-1''-1''-1''-1''-1''0''3''0'); 
INSERT INTO `item_protoVALUES ('8014''Cadinin Süpürgesi+4''Cadinin Süpürgesi+4''1''4''0''1''284''1''16''''5000''10000''8015''0''0''15''1''85''0''0''4''25''0''0''0''0''0''500''600''300''400''0''-1''-1''-1''-1''-1''-1''30''3''0'); 
INSERT INTO `item_protoVALUES ('8015''Cadinin Süpürgesi+5''Cadinin Süpürgesi+5''1''4''0''1''284''1''16''''5000''10000''8016''0''0''15''1''85''0''0''4''25''0''0''0''0''0''500''600''300''400''0''-1''-1''-1''-1''-1''-1''40''3''0'); 
INSERT INTO `item_protoVALUES ('8016''Cadinin Süpürgesi+6''Cadinin Süpürgesi+6''1''4''0''1''284''1''16''''5000''10000''8017''0''0''15''1''85''0''0''4''25''0''0''0''0''0''500''600''300''400''0''-1''-1''-1''-1''-1''-1''50''3''0'); 
INSERT INTO `item_protoVALUES ('8017''Cadinin Süpürgesi+7''Cadinin Süpürgesi+7''1''4''0''1''284''1''16''''5000''10000''8018''0''0''15''1''85''0''0''4''25''0''0''0''0''0''500''600''300''400''0''-1''-1''-1''-1''-1''-1''60''3''0'); 
INSERT INTO `item_protoVALUES ('8018''Cadinin Süpürgesi+8''Cadinin Süpürgesi+8''1''4''0''1''284''1''16''''5000''10000''8019''0''0''15''1''85''0''0''4''25''0''0''0''0''0''500''600''300''400''0''-1''-1''-1''-1''-1''-1''85''3''0'); 
INSERT INTO `item_protoVALUES ('8019''Cadinin Süpürgesi+9''Cadinin Süpürgesi+9''1''4''0''1''284''1''16''''5000''10000''0''0''0''15''1''85''0''0''4''25''0''0''0''0''0''500''600''300''400''0''-1''-1''-1''-1''-1''-1''100''3''0');  

Evet Daha Sonra Locale_Tr.epk Açın İtem_proto Açın Şunları Ekleyin

PHP- Kodu:
         <Item vnum="8010" hashName="'Cadinin Süpürgesi+0'" name="Cadinin Süpürgesi+0" type="1" subtype="4" weight="0" size="1" antiflag="284" flag="1" wearflag="16" immuneflag="0" gold="5000" buy_price="10000" limittype0="1" limitvalue0="85" limittype1="0" limitvalue1="0" applytype0="4" applyvalue0="25" applytype1="0" applyvalue1="0" applytype2="0" applyvalue2="0" value0="0" value1="500" value2="600" value3="300" value4="400" value5="0" socket0="0" socket1="64944" socket2="127" socket3="65008" socket4="21631" socket5="4855" refine_vnum="0" refine_set="1" magic_pct="15" specular="0" socket_pct="3" /> 
        <
Item vnum="8011" hashName="'Cadinin Süpürgesi+1'" name="Cadinin Süpürgesi+1" type="1" subtype="4" weight="0" size="1" antiflag="284" flag="1" wearflag="16" immuneflag="0" gold="5000" buy_price="10000" limittype0="1" limitvalue0="85" limittype1="0" limitvalue1="0" applytype0="4" applyvalue0="25" applytype1="0" applyvalue1="0" applytype2="0" applyvalue2="0" value0="0" value1="500" value2="600" value3="300" value4="400" value5="0" socket0="0" socket1="64944" socket2="127" socket3="65008" socket4="21631" socket5="4855" refine_vnum="0" refine_set="1" magic_pct="15" specular="0" socket_pct="3" /> 
        <
Item vnum="8012" hashName="'Cadinin Süpürgesi+2'" name="Cadinin Süpürgesi+2" type="1" subtype="4" weight="0" size="1" antiflag="284" flag="1" wearflag="16" immuneflag="0" gold="5000" buy_price="10000" limittype0="1" limitvalue0="85" limittype1="0" limitvalue1="0" applytype0="4" applyvalue0="25" applytype1="0" applyvalue1="0" applytype2="0" applyvalue2="0" value0="0" value1="500" value2="600" value3="300" value4="400" value5="0" socket0="0" socket1="64944" socket2="127" socket3="65008" socket4="21631" socket5="4855" refine_vnum="0" refine_set="1" magic_pct="15" specular="0" socket_pct="3" /> 
        <
Item vnum="8013" hashName="'Cadinin Süpürgesi+3'" name="Cadinin Süpürgesi+3" type="1" subtype="4" weight="0" size="1" antiflag="284" flag="1" wearflag="16" immuneflag="0" gold="5000" buy_price="10000" limittype0="1" limitvalue0="85" limittype1="0" limitvalue1="0" applytype0="4" applyvalue0="25" applytype1="0" applyvalue1="0" applytype2="0" applyvalue2="0" value0="0" value1="500" value2="600" value3="300" value4="400" value5="0" socket0="0" socket1="64944" socket2="127" socket3="65008" socket4="21631" socket5="4855" refine_vnum="0" refine_set="1" magic_pct="15" specular="0" socket_pct="3" /> 
        <
Item vnum="8014" hashName="'Cadinin Süpürgesi+4'" name="Cadinin Süpürgesi+4" type="1" subtype="4" weight="0" size="1" antiflag="284" flag="1" wearflag="16" immuneflag="0" gold="5000" buy_price="10000" limittype0="1" limitvalue0="85" limittype1="0" limitvalue1="0" applytype0="4" applyvalue0="25" applytype1="0" applyvalue1="0" applytype2="0" applyvalue2="0" value0="0" value1="500" value2="600" value3="300" value4="400" value5="0" socket0="0" socket1="64944" socket2="127" socket3="65008" socket4="21631" socket5="4855" refine_vnum="0" refine_set="1" magic_pct="15" specular="30" socket_pct="3" /> 
        <
Item vnum="8015" hashName="'Cadinin Süpürgesi+5'" name="Cadinin Süpürgesi+5" type="1" subtype="4" weight="0" size="1" antiflag="284" flag="1" wearflag="16" immuneflag="0" gold="5000" buy_price="10000" limittype0="1" limitvalue0="85" limittype1="0" limitvalue1="0" applytype0="4" applyvalue0="25" applytype1="0" applyvalue1="0" applytype2="0" applyvalue2="0" value0="0" value1="500" value2="600" value3="300" value4="400" value5="0" socket0="0" socket1="64944" socket2="127" socket3="65008" socket4="21631" socket5="4855" refine_vnum="0" refine_set="1" magic_pct="15" specular="40" socket_pct="3" /> 
        <
Item vnum="8016" hashName="'Cadinin Süpürgesi+6'" name="Cadinin Süpürgesi+6" type="1" subtype="4" weight="0" size="1" antiflag="284" flag="1" wearflag="16" immuneflag="0" gold="5000" buy_price="10000" limittype0="1" limitvalue0="85" limittype1="0" limitvalue1="0" applytype0="4" applyvalue0="25" applytype1="0" applyvalue1="0" applytype2="0" applyvalue2="0" value0="0" value1="500" value2="600" value3="300" value4="400" value5="0" socket0="0" socket1="64944" socket2="127" socket3="65008" socket4="21631" socket5="4855" refine_vnum="0" refine_set="1" magic_pct="15" specular="50" socket_pct="3" /> 
        <
Item vnum="8017" hashName="'Cadinin Süpürgesi+7'" name="Cadinin Süpürgesi+7" type="1" subtype="4" weight="0" size="1" antiflag="284" flag="1" wearflag="16" immuneflag="0" gold="5000" buy_price="10000" limittype0="1" limitvalue0="85" limittype1="0" limitvalue1="0" applytype0="4" applyvalue0="25" applytype1="0" applyvalue1="0" applytype2="0" applyvalue2="0" value0="0" value1="500" value2="600" value3="300" value4="400" value5="0" socket0="0" socket1="64944" socket2="127" socket3="65008" socket4="21631" socket5="4855" refine_vnum="0" refine_set="1" magic_pct="15" specular="60" socket_pct="3" /> 
        <
Item vnum="8018" hashName="'Cadinin Süpürgesi+8'" name="Cadinin Süpürgesi+8" type="1" subtype="4" weight="0" size="1" antiflag="284" flag="1" wearflag="16" immuneflag="0" gold="5000" buy_price="10000" limittype0="1" limitvalue0="85" limittype1="0" limitvalue1="0" applytype0="4" applyvalue0="25" applytype1="0" applyvalue1="0" applytype2="0" applyvalue2="0" value0="0" value1="500" value2="600" value3="300" value4="400" value5="0" socket0="0" socket1="64944" socket2="127" socket3="65008" socket4="21631" socket5="4855" refine_vnum="0" refine_set="1" magic_pct="15" specular="85" socket_pct="3" /> 
        <
Item vnum="8019" hashName="'Cadinin Süpürgesi+9'" name="Cadinin Süpürgesi+9" type="1" subtype="4" weight="0" size="1" antiflag="284" flag="1" wearflag="16" immuneflag="0" gold="5000" buy_price="10000" limittype0="1" limitvalue0="85" limittype1="0" limitvalue1="0" applytype0="4" applyvalue0="25" applytype1="0" applyvalue1="0" applytype2="0" applyvalue2="0" value0="0" value1="500" value2="600" value3="300" value4="400" value5="0" socket0="0" socket1="64944" socket2="127" socket3="65008" socket4="21631" socket5="4855" refine_vnum="0" refine_set="1" magic_pct="15" specular="100" socket_pct="3" />  

Daha Sonra Locale_tr.epk İtem_list Açın Şunları Ekleyin..
PHP- Kodu:
 8010    WEAPON    icon/item/08010.tga    d:/ymir work/item/weapon/08010.gr2 
8011    WEAPON    icon
/item/08010.tga    d:/ymir work/item/weapon/08010.gr2 
8012    WEAPON    icon
/item/08010.tga    d:/ymir work/item/weapon/08010.gr2 
8013    WEAPON    icon
/item/08010.tga    d:/ymir work/item/weapon/08010.gr2 
8014    WEAPON    icon
/item/08010.tga    d:/ymir work/item/weapon/08010.gr2 
8015    WEAPON    icon
/item/08010.tga    d:/ymir work/item/weapon/08010.gr2 
8016    WEAPON    icon
/item/08010.tga    d:/ymir work/item/weapon/08010.gr2 
8017    WEAPON    icon
/item/08010.tga    d:/ymir work/item/weapon/08010.gr2 
8018    WEAPON    icon
/item/08010.tga    d:/ymir work/item/weapon/08010.gr2 
8019    WEAPON    icon
/item/08010.tga    d:/ymir work/item/weapon/08010.gr2  Daha Sonra İcon.xml Açın Şunu Ekleyin ;

PHP- Kodu:
 <File archivedPath="icon/item/08010.tga" type="1"><![CDATA[Sourceiconitem08010.tga]]></File>  

item.xml Açıp Şunları Ekleyin ;

PHP- Kodu:
 <File archivedPath="d:/ymir work/item/weapon/08010.gr2" type="0"><![CDATA[Sourceymir workitemweapon08010.gr2]]></File>  


Oyuna Girip /i 329 Yazıp deniyebilirsiniz Şaman Silahıdır..

Tıkla insin.


Rar pass : TM-iMer

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

 
  Bugün 1 ziyaretçi sayfaya bakti  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=